logo-zmmborkowscy
Skontaktuj się z nami:

Wielowypusty

Wielowypusty to elementy stosowane przy połączeniach bezpośrednich rozłącznych ruchowych, które służą do osadzania piast na wałach. Dzięki specyficznej budowie umożliwiają przenoszenie wysokich momentów skręcających. W jaki sposób powstaje i gdzie znajduje zastosowanie wielowypust?

Wielowypusty – rodzaje

Do frezowania zębów na wałku stosuje się frezowanie obwiedniowe. Drugi element łączenia, czyli piastę, kształtuje się w sposób, który umożliwi idealne dopasowanie do wykonanego wałka. Ilość oraz rozmiar wielowypustów naciętych na wale ma bezpośredni wpływ na maksymalny moment skręcający, jaki może zostać przeniesiony w takim układzie. Dlaczego połączenia wielowypustowe są zdolne do przenoszenia większych momentów skręcających? Ponieważ naprężenia powstałe na styku powierzchni obu elementów rozkładają się równomiernie na wszystkich wypustach jednocześnie.

Połączenia wielowypustowe dzielą się ze względu na możliwość ruchu na spoczynkowe oraz ruchowe (piasta przemieszcza się wzdłuż czopa wału). Możemy również sklasyfikować je ze względu na zarys połączeń na prostokątne, ewolwentowe (stosowane najczęściej przy zmiennych wartościach momentów obrotowych) oraz trójkątne. Natomiast w odniesieniu do kwestii technologicznych, wielowypusty dzieli się ze względu na sposób osiowania:

  • osiowane na średnicy wewnętrznej (oznaczane jako "d"),
  • osiowane na średnicy zewnętrznej (oznaczane jako "D"),
  • osiowane na bokach wpustów (oznaczane jako "B").

Znajomość tych oznaczeń jest konieczna, aby wybrać odpowiedni wieloklin do danego rodzaju połączenia.

Wymiary wielowypustów i normy

W jaki sposób przeprowadza się wymiarowanie wielowypustu? Dokumentem, który normalizuje wymiary wielowypustów, jest norma ISO 4156-1:2021. Liczba wypustów również jest znormalizowana i wynosi 6, 8 lub 12 nacięć na powierzchni wałka. Jest ona jednocześnie zależna od średnicy wałka. Im większa średnica, tym więcej wpustów musi znaleźć się na jego powierzchni. Jakie jeszcze dokumenty pozwolą łatwiej dobrać wymagane parametry? Wymiary znormalizowane połączenia wielowypustowego dla serii lekkiej oraz średniej określa PN-ISO 14:1994. Znajdziemy w niej informacje na temat dokładnych wymiarów składających się na wypust w konkretnym przypadku.

W oparciu o wymienione dokumenty, produkujemy wszystkie elementy dostępne w naszej ofercie – zarówno te, które są już gotowe do odbioru, jak i te przygotowywane na indywidualne zamówienie. Produkujemy również koła zębate, koła łańcuchowe, a także wiele innych podzespołów i mechanizmów przeznaczonych do budowy maszyn. Nasz sprzęt produkcyjny doskonale radzi sobie z przeprowadzeniem procesów obróbki zgodnych z nawet najbardziej wymagającymi normami. Sprawdź naszą ofertę!