logo-zmmborkowscy
Skontaktuj się z nami:

Obróbka metali

Obróbka metali to szereg procesów technologicznych, które przeprowadza się w celu uzyskania gotowego produktu o określonym kształcie, wymiarach oraz właściwościach. W naszym zakładzie wykonujemy profesjonalną obróbkę metali przy użyciu zaawansowanego technologicznie, nowoczesnego sprzętu.

Jak wykonujemy obróbkę metali?

Obróbka metalu polega na wpływaniu na strukturę i rozmiar przedmiotu przy użyciu siły nacisku, temperatury lub usuwaniu zbędnych naddatków. Wyróżniamy kilka rodzajów obróbki metali: obróbkę skrawaniem, obróbkę plastyczną, obróbkę cieplną, obróbkę chemiczną oraz obróbkę cieplno-chemiczną.

Obróbka skrawaniem ma na celu nadanie kształtu poprzez likwidację zbędnej części materiału. Dzieli się na:

  • toczenie – nadaje kształt poprzez łączenie ruchu obrotowego produktu obrabianego oraz ruchu liniowego narzędzia,
  • frezowanie – nadaje kształt poprzez łączenie ruchu posuwowego produktu obrabianego oraz ruchu obrotowego narzędzia,
  • szlifowanie – precyzyjnie wykańcza powierzchnię przedmiotu obrabianego uzyskując niskie parametry chropowatości.

Plastyczna obróbka metali polega na kształtowaniu materiału przy jednoczesnej zmianie struktury oraz właściwości. Może się odbywać przy udziale wysokiej temperatury lub na zimno. Dzieli się na:

  • kucie – nadaje kształt poprzez uderzanie lub nacisk i zgniatanie,
  • tłoczenie – nadaje kształt cienkim strukturom takim jak blachy czy płyty,
  • ciągnienie – polega na zwiększeniu długości i jednoczesnym zmniejszeniu średnicy,
  • gięcie – polega na zmianie kierunku ukształtowania bez jednoczesnej zmiany wymiarów poprzecznych.

Cieplna obróbka metalu polega na wstępnym przygotowaniu materiału (hartowanie), poddaniu go pod wpływ wysokiej temperatury, doprowadzeniu do osiągnięcia zmian właściwości fizykochemicznych, a następnie przystosowaniu do dalszej obróbki. Chemiczna obróbka metali odbywa się przy udziale pierwiastków chemicznych zmieniających właściwości materiału. Z kolei cieplno-chemiczna obróbka metalu to połączenie obróbki cieplnej i chemicznej przeprowadzone w ramach jednego procesu.

Dlaczego warto skorzystać z obróbki metalu w naszym zakładzie?

Zajmujemy się profesjonalną obróbką metali przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Oferujemy szlifowanie CNC, toczenie CNC i frezowanie CNC metali. Posiadamy gotowe części maszyn, przygotowujemy również elementy zgodnie z dokumentacją przekazaną od klienta. Zaufały nam już setki klientów – i Ty też możesz dołączyć do tego grona! Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i skorzystać z kompleksowego doradztwa.