logo-zmmborkowscy
Skontaktuj się z nami:

Cele projektu:  

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest poszerzenie oferty Wnioskodawcy o nową grupę produktową – koła zębate o średnicy do 25mm przystosowane do pokrycia grafenem. Wnioskodawca dokona wdrożenia innowacji produktowej i procesowej. Obie innowacje będą nieznane i niestosowane dotychczas w kraju. Poprzez zastosowanie technologii skrawania wibracyjnego typu LFV Wnioskodawca znacząco usprawni produkcję i będzie mógł wprowadzić nowe detale do oferty.

Cele główne zostaną osiągnięte poprzez cele szczegółowe:

Wnioskodawca zrealizuje projekt jednoetapowo – dokona zakupu jednego środka trwałego – automatu wzdłużnego CNC. Wnioskodawca posiada niezbędną powierzchnię na hali produkcyjnej do umieszczenia maszyny. Zakup nie wymaga realizacji dodatkowych prac budowlanych ani modernizacyjnych. Posiadany personel i zaplecze technologiczne pozwolą na szybkie rozpoczęcie produkcji. W ramach projektu zostanie zatrudniony dodatkowy pracownik, który będzie odpowiedzialny za obsługę urządzenia. 

Wartość całkowita projektu:  959 400,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  327 600,00 PLN