logo-zmmborkowscy
Skontaktuj się z nami:

Dofinansowano ze środków

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

"Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej"

Dofinansowanie: 89 164,40 zł
Całkowita wartość: 116 261,20 zł